Umów się na wizytę
Umów się na wizytę

lek. med. Marcin Sobiech

lek. med. Marcin Sobiech
Kardiolog

Ukończone szkoły: Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Dyplomy i certyfikaty:

1. Kurs „Podstawy echokardiografii” Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii.
2. Kurs „Masterclass Echo Course” – 123Sonography, Medical University of Viena.
3. Kurs „Kliniczne aspekty programownia i kontroli pacjenta z ICD” Akademia Elektroterapii.
4. Kurs „Programowanie ICD dla zaawansowanych” – szkolenie firmy St. Jude Medical.
5. Kurs „Programowanie stymulatorów serca” Akademia Elektroterapii.
6.Kurs „ Programowanie ICD i CRT-D dla średniozaawansowanych” firmy Medtronic.
7. Uczestnik Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ESC w Barcelonie (2009) i Sztokholmie (2011).

Staż:
1. Instytut Kardiologii w Warszawie, II Klinika Choroby Wieńcowej ul. Spartańska 1.
2. Uniwersytet Karola w Pradze.
3. Szpital Czernikowski w Warszawie.

Zakres usług:
Konsultacje kardiologiczne, diagnostyka nieinwazyjna (EKG, echo serca).

Nagrody, osiągnięcia, wyróżnienia:
1. Koordynator lokalny europejskiego rejestru chorych „EU-CERT-ICD” – Comparative Effectiveness Research to Assess the Use of Primary ProphylacTic Implantable Cardioverter Defibrillators in Europe.
2. Sympozja i konferencje krajowe – również aktywny udział jako prelegent – Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca PTK, Kongres Akademii po Dyplomie – Kurs EKG – prosto o krzywych.

Publikowane artykuły:
1. Kardiologia po Dyplomie – „Jakie problemy może sprawić pacjent ze wszczepionym kardiowerterem – defibrylatorem”.
2. Medycyna po Dyplomie „ Rozpoznawanie zagrożenia nagłym zgonem sercowym”.
3. Publikacja Stany Nagłe – „Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo – komorowego”.
W trakcie publikacji:
1. „Skuteczność i tolerancja meksyletyny u pacjentów z nawracającymi częstoskurczami komorowymi i interwencjami kardiowertera – defibrylatora”.
2. „W jaki sposób wyniki dużych badań klinicznych w ostatnich latach wpłynęły na sposób programowania kardiowertera – defibrylatora w profilaktyce pierwotnej i wtórnej nagłego zgonu sercowego. Ocena programowania ICD w aspekcie wpływu na rokowanie chorych w jednoośrodkowym rejestrze w latach 2008-2013” – praca doktorska.

Znajomość języków:
Angielski – poziom zaawansowany.
Terminy i godziny przyjęć:  Środy od godziny 16.00.

Umów się na wizytę

Potrzebujesz więcej

informacji?

Oddzwonimy do Ciebie.

Numer został wysłany.

Oddzwonimy do Ciebie, najszybciej jak to możliwe.