Umów się na wizytę
Umów się na wizytę

Rejestracja online

E-deklaracje - instrukcja składania deklaracji

Deklaracje wyboru w postaci elektronicznej można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). 

W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 1. Wchodzimy na stronę https://pacjent.gov.pl/
 2. W prawym, górnym rogu klikamy przycisk „Zaloguj się”
 3. Logujemy się do systemu (jeśli nie mamy konta, sprawdzamy jak je założyć)
 4. Z paska zakładek wybieramy „Uprawnienia”
 5. W zakładce tej szukamy tytułu „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”
 6. Klikamy sprawdź e-deklaracje
 7. Po pojawieniu się możliwości wypełniania trzech e-deklaracji, zaczynamy od wyboru lekarza – w polu „Lekarz” klikamy wypełnij e-deklaracje
 8. Sprawdzamy i uzupełniamy swoje dane
 9. Wybieramy placówkę! (ważne jest, aby wpisać dokładną ulicę placówki – Al. Komisji Edukacji Narodowej 103)
 10. Wybieramy lekarza z listy
 11. Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy po prawej stronie „Podpisz e-deklaracje”
 12. Deklaracja zostanie podpisana za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
 13. Analogicznie podpisujemy e-deklaracje dla pielęgniarki i położnej

Informujemy, iż deklaracje złożone w formie elektronicznej mają taką samą moc co złożone w postaci papierowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art.10 deklaracja wyboru 

1  Wybór, o którym mowa w art. 9 ust. 1 12, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”:
1) w postaci papierowej;
2) w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3) złożonym za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730 i 1590).

Potrzebujesz więcej

informacji?

Oddzwonimy do Ciebie.

Numer został wysłany.

Oddzwonimy do Ciebie, najszybciej jak to możliwe.